НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на Народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево, обявява конкурс по оферти за отдаване
под наем на земеделска земя за срок от една година 2021-2022
с обща площ 48, 514 дка, от които:
1. Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.
3. Конкурсът ще се проведе на 19 юли 2021 год.
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

4. Оферти за участие се приемат в НЧ“Светлина-1941“
на втория етаж в отдел „Счетоводство“.
5. Краен срок за подаване на офертите -16 юли 2021 год.

РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2020 ГОД.

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 8 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
2021 год.. ОТ 17.30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2020 год.
2. ДОКЛАД
НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2020 год.
3. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 ГОДИНА.
4. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ
НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2021 год.
5. ИЗБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.
6. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 год.
7. ТЕКУЩИ

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ШКОЛА ПО ИЗКУСТВАТА

ПРИ НЧ”СВЕТЛИНА-1941″ ГРАД ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
ЩЕ ОТКРИЕ НОВАТА УЧЕБНА 2020 – 2021 ГОДИНА

НА 14.09.2020
ОТ 17.00 ЧАСА
ПРЕД СГРАДАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

КАНИМ ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ОТ КЛАСОВЕТЕ НА ШКОЛАТА !
ЗАПОВЯДАЙТЕ НА КОНЦЕРТА,
КОЙТО ВАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ СА ПОДГОТВИЛИ ЗА ВАС!
ЩЕ ИМА МУЗИКА, ПЕСНИ, ТАНЦИ И ЗАБАВЛЕНИЕ!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!

ЗЕВЗЕЦИ ПО ЧУДОМИР

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ ТЕАТРАЛНАТА ПОСТАНОВКА “ЗЕВЗЕЦИ”
НА ДТ СИЛИСТРА ЩЕ СЕ СЪСТОИ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ!

ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СА СИ ЗАКУПИЛИ БИЛЕТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕТО
ЩЕ СЕ ИЗИГРАЕ В ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ЧАСА,
СПОРЕД ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 50% ПРИСЪСТВИЕ В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО!
ЧАСОВЕ НА ПОСТАНОВКАТА:

НА 05.10.2020 ОТ 17.00 ЧАСА – МОЛИМ ТЕЗИ ЗРИТЕЛИ,
КОИТО СА СВОБОДНИ В ТОЗИ ЧАС ДА ПРИСЪСТВАТ.
В ЗАЛАТА ЩЕ СЕ ДОПУСНАТ САМО 120 ДУШИ !

НА 05.10.2020 ОТ 19.00 ЧАСА ЩЕ БЪДЕ
ВТОРОТО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ С ПРИСЪСТВИЕ ОТНОВО НА 120 ДУШИ!

ЗА ВСИЧКИ ЗРИТЕЛИ ВАЖИ НОСЕНЕ НА МАСКИ
И СЯДАНЕ В ЗАЛАТА НА РАЗСТОЯНИЕ!
ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕ В ТОЗИ СЛУЧАЙ
НЯМА ДА СЕ ИЗИСКВА НАСТАНЯВАНЕ НА
ТОЧНИТЕ МЕСТА И РЕДОВЕ В ЗАЛАТА!!!

НОСЕТЕ СИ БИЛЕТИТЕ!
МОЛИМ ВИ ЗА РАЗБИРАНЕ И ВИ БЛАГОДАРИМ ПРЕДВАРИТЕЛНО!
ЩЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505, e-mail: svetlina_gt@abv.bg
З А П О В Е Д
№…169./13.05.2020
На основание Заповед №РД-01-256/11.05.2020год.
на министъра на здравеопазването за борба с Ковид – 19
и отпадане на извънредното положение в страната
ЗАПОВЯДВЯМ:
1.Влизането в сградата на читалището,
индивидуалното обучение в школата и работата
в библиотеката да става при строгото спазване
на санитарно-хигиенните изисквания .
Отговорник: касиер-домакин – Ж.Христов,
хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова,
преподавателите и библиотекарите .
2.Осигуряване на хигиенни и дезинфекционни препарати,
както и тяхната наличност на входните места
за ползване от служителите и гражданите. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова,
Таня Жекова .
3.Почистване на подове, врати и дръжки 4 пъти
в работно време – 2 пъти преди обяд и 2 след обяд. Отговорник:
касиер-домакин – Ж.Христов, хигиенисти – И.Стефанова, Таня Жекова .
4.Посещенията на библиотеката да става
от не повече от един човек в заемните,
задължително с маска. Отговорник: библиотекарите – Христина Николова,
Станислава Власева, Красимира Недева.
5.НЧ „Светлина-1941“ град Генерал Тошево
не носи отговорност за здравето на своите посетители.
За ефективното изпълнение на заповедта,
всички отговорници да са уведомени срещу подпис.
Контрола възлагам на Мария Господинова – Секретар

Председател: В. Дянкова

РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 ГОД.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

К А Н И
ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА 17 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30 ЧАСА
НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1
ОТ ЗАКОНА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2019 год.
2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2019 год.
3. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 год.
4.ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 ГОДИНА.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА.
6. ТЕКУЩИ

ЗА ЗАКОННОСТТА И ПРОВЕЖДАНЕ
НА РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
ПРИСЪСТВИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА
ЧЛЕНСКАТА ТАКСА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО.

 

Конкурс по оферти

КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево обявява конкурс по оферти
за отдаване под наем на земеделска земя
за срок от една година 2019-2020
с обща площ 48, 514 дка, от които:

1.Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.

Конкурсът ще се проведе на 17 юли
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

Оферти за участие се приемат в
НЧ“Светлина-1941“ на втория етаж в отдел „Счетоводство“.

Краен срок за подаване на офертите -14 юли 2019 год.

Фестивал за шлагерна и стара градска песен

”П о д а р и   м и   м о р е” 
08 – 09 юни 2019 г.

З А Я В К А

за участие

1. Наименование на колектива/ индивидуалния изпълнител:
……………………………………………….
……………………………………
………………………………………….
…………………………………………

2. Ръководител на колектива:
………………………………………….
…………………………………………

3. Организация:
………………………………………….
………………………………………..

4. Адрес :
…………………………………….………………………………..
…………………………………….………………………………..

5. Брой участници:
………………….………………………………………………….

6. Репертоар:
…………………………………………..
………………………………………
…………………………………………..
………………………………………
……………………………………………
……………………………………..
……………………………………………………………………..

7. Времетраене на цялостното изпълнение:
…………………………………………….
……………………………………

8. Предпочитан ден за участие във фестивала:
…………………………………………………………………….

9. Заявено желание за осигуряване на нощувка:
По желание на групите може да бъде осигурена нощувка в Хотелски комплекс „Яница”
http://www.yanitza-hotels.com/ с. Крапец при цена 25 лв. на легло със закуска -
заявки на тел: 057492324 и
0878 856890.Резервация най – късно до 05.05.2017 година.
Информация за нощувки в с. Крапец http://www.booking.com/ и община Шабла,
могат да се намерят на сайта на Община Шабла – http://www.shabla.info/ и сайта shabla.info.b

 

за …… души дата ….……… юни 2019 г.

10. Лице за контакти, телефон и електронен адрес:

……………………………………………..
…………………………………..
Срок за изпращане на заявките – до 29 май 2019 г.

 

ДНЕС 03.04.2019 ГОДИНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ„СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕН. ТОШЕВО

С В И К В А
ОБЩО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 23 АПРИЛ /ВТОРНИК/ ОТ 17:30 ЧАСА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
8. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
9. ТЕКУЩИ

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, ОБЩОТО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, НА СЪЩОТО МЯСТО И
ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД ОТ 18:30 ЧАСА.

ЗАЯВКА

ЗАЯВКА

за участие в X Детски фестивал
„Бялата лястовица”
- гр. Генерал Тошево
13 – 14 април /събота и неделя/ 2019 год.

Наименование на колектив
/ индивидуален участник/ дует :
………………………….
…………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………..

При……………………………………
…………………………………………………….
/ организация, която представят/
Брой участници и възраст:………………………
……………………………….
област………………………….,община……..
………………………………………
гр./с./………………………………….
……………………………………………………
ул……………………………………….
……………………………………………………

Наименование на изпълненията:
………………………………………..
………………………………………..
……………..
…………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………………..
общо…………… мин.

Стил:
Модерен балет- съвременни танци
Характерни танци
Мажоретни танци
Танцово шоу
Латино шоу
Народни танци
Драматичен театър
Музикален театър

Забележка: За всички групи да се приложи
списък на участниците.

Име, адрес, E-mail и телефон за връзка на
ръководителя:…………………..
……………………………………………………………………………….

Срок за подаване на заявката до 29 март 2019 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Ген.Тошево-9500,
обл.Добрич
ул. „В.Априлов” №5
НЧ „Светлина – 1941”
За X Детски фестивал „Бялата лястовица”
За информация: тел:
05731/2214, 0895776216
0895776210
E-mail: svetlina_gt@abv.bg
Факс: 05731/ 25-05 – Община Генерал Тошево