История

На 9.04.1941 год. е свикано общоселско събрание и учредено НЧ ”Светлина” от Павел Атанасов – директор на училището и 38 учредители.
За Председател на читалището е  избран Минчо Цонев – тогавашен околийски управител , а за секретар Павел Атанасов. Всички учредители даряват и значими суми за читалището.Читалището е било единствения в околията културен институт.
Развитието на Образцово НЧ”Светлина” започва след 1944 год. През 80-те год. на 20 век, читалището е награждавано със сребърен орден „Кирил и Методий”.
Сградата на читалището е строена през 1953-54 год. и открита на 9.09.1954 год.с председател Борис Илчев и секретар Колю Тодоров.
През годините Председатели и секретари на НЧ”Светлина са били:

[alert style="green"]

1942 год. – Борис Ганчев и Стефан Великов.
1945 год  – Тодор Стойчев и Павел Атанасов.
1946 год. – Васил Дерменджиев и Митю Митев
1947 год. – Никола Колев – председател
1950 год. – Иван Хаджиев и Никола Рубчев
1951 год. – Курти Велев Куртев и Мара Михова.
1952 год. – Никола Алексиев и Болчо Рачев – председатели.
1953 год. – Борис Илчев и Стоян Иванов.
1954 год. – Борис Илчев и Колю Тодоров
1955 год. – Тинко Джуров и Цоню Мустаков.
1956 год. – Цоню Мустаков и Ангел Казанджиев.
1957 год. – Иван Димитров и Пенка Монева
1958 год. – Георги Иванов Рашков и Стоян Русев.
1960 год. – Никола Кюлефчелиев и Ст. Русев
1964 год. – Руси Русев и Атанас Сивков.
1974 год. – Ангел Казанджиев и Стойчо Стойчев.
1987 год. – Стефан Стефанов и Иван Миглев
1988 год. – Стефан Стефанов и Маргарита Великова
1991год.  – Стойчо Стойчев и Маргарита Великова
1994 год. – Вяра Дянкова и Маргарита Великова
2004 год  – Сийка Михайлова и Владимир Начев
2008 год. – Сийка Михайлова и Стойчо Стойчев
2009 год. – Сийка Михайлова и Стойчо Стойчев
2009 год. – Сийка Михайлова и Мария Господинова
2010 год. – Сийка Михайлова и Мария Господинова
2011.год. – Сийка Михайлова и Мария Господинова

[/alert]

Изявени читалищни дейци:

[alert style="white"]

Георги Иванов Рашков роден в гр. Балчик 1903, починал 1986  . Работил в Ген. Тошево , като печатарски работник и библиотекар. Спецеалист по библиотечното дело в общината. Завършил Семинария заедно с Екзарх Йосиф, бил е председател и секретар на читалището.

[/alert]

[alert style="white"]

Курти Велев Куртев р.1915 г.в с. Било, Каварненско, починал през 1996 г. Музикален ръководител от 1948 г. и основател на музикалната школа по изкуства при читалището.Бил е председател на читалището и Директор на школата.

[/alert]

[alert style="white"] 

Георги Грудев Шивачев р.1926 – 1993, От 1948 год.библиотекар и драматичен писател, р-л на Представителния самодеен сатиричен състав при НЧ”Светлина”, лауреат на 5 републикански фестивала от 1964 – 1989 г. Основоположник и организатор на Дните на хумора и сатирата провеждани от читалището, от 1970 – 1992 г.

[/alert]

[alert style="white"] 

Борис Атанасов Бръмчийски р. 1939г. в с. Ореховица, Плевенско. Работи в читалището от 1973 год. Музикант. Учредител на Школата по изкуствата в читалището. Р-л на всички фолклорни музикални и танцови състави за времето си. Бил е Директор на школата.

[/alert]

[alert style="white"]

Стойчо Стоичев р. 1935 г. Работи в читалището от 1944 г.Като секретар от 1974.Председател на читалището, два мандата. Р-л на сатеричния и театрален състав.

[/alert]

[alert style="white"] 

Любомир Христов Чимширов- р.1951 в Ген.Тошево. Музикант. Работи в НЧ”Светлина от 1977г., като художествен р-л и преподавател по вокално пеене, музикални инструменти и самодейни състави за градски и шлагерни песни. Музикален редактор на звукозаписно студио при читалището.

[/alert]

Draw a Reply

Canvas powered by WordDraw