Профил на купувача

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА POKANA №9027148 На  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на информационни материали и продукти”. Поръчката се възлага в изпълнение на проект: „Диалог между културите” – № 2(4i)-3.3-23, по договор за БФП №53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.

Документацията за участие UKAZANIA_INFO_DbCGT     PRILOJENIA ZA POPALVANE_DbCGT

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА по реда на чл.14, ал.4 от ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА POKANA 2 На  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на компютърна, аудио и видео техника и софтуер”. Поръчката се възлага в изпълнение на проект: „Диалог между културите” – № 2(4i)-3.3-23, по договор за БФП №53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.
Документацията за участие UKAZANIA_Computer_Video_Soft_DbC_NEW PRILOJENIYA ZA POPALVANE_Computer_Video_Soft_DBC_new

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Pokana 9030938 по реда на чл.14, ал.4 от ЗОПНа  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на мебели и офис оборудване”. Поръчката се възлага в изпълнение на проект: „Диалог между културите” – № 2(4i)-3.3-23, по договор за БФП №53732/04.07.2013, MIS ETC 568, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.

Документацията за участие  UKAZANIA_Mebeli_office-Dbc_gt           PRILOJENIYA-ZA-POPALVANE_mebeli_office_DBC

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Pokana_9037741
На  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на информационна табела” по  проект: „Културни събития и културна инфраструктура в община Генерал Тошево” финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 – дог. №08/321/01664/ 14.12.2013г.Документация за участие:Указания   Ukazania_Tabela_Svetlina321_PRSS    Приложения за попълване PRILOJENIA-ZA-POPALVANE_TABELA_321    Protokol_komisia Protokol_komisia_ tabela
ПУБЛИЧНА ПОКАНА Pokana 9038215
На  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на пътнически миниван” по  проект: „Културни събития и културна инфраструктура в община Генерал Тошево” финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 – дог. №08/321/01664/ 14.12.2013г.Документация за участие:Указания UKAZANIA_MINIVAN_PRSS    Приложения за попълване  PRILOJENIA-ZA-POPALVANE_MINIVAN_PRSS1

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА Link http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042303  Pokana 9042303

На  основание чл.14, ал.4 във връзка с  Глава осма “а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Народно читалище „Светлина 1941” отправя покана за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Доставка на народни носии и облекло за модерен балет” по  проект: „Културни събития и културна инфраструктура в община Генерал Тошево” финансиран по  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 – дог. №08/321/01664/ 14.12.2013г.

Документация за участие:

Указания  UKAZANIA_NOSII_OB_PRSS         Приложения за попълване  PRILOJENIA-ZA-POPALVANE_NOSII_OB_PRSS  Protokol_komisia Protokol_komisia_obleklo

 

Вашият коментар