ЗАЯВКА
за участие в Осми Фестивал на детския танц
„Бялата лястовица ” гр. Генерал Тошево
29 април/събота/ 2016 год.

Наименование на колектива:
………………………………..
………………………………..
…………………………….
………………………………………………………………………..
/танцови състави/
При…………………………….
/ организация, която представят/
Брой участници:……………………….
……………………………………….
област………………………….,
община………………………………….
гр./с./………………………………
ул…………………………………..
Наименование на изпълненията:
…………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
общо…………… мин.

Забележка: За всички групи да се приложи списък на участниците.

Лице за контакт:……………………………..
………………………………………..
ТЕЛ:

Срок за подаване на заявката до 21 април 2017 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Ген.Тошево-9500,
обл.Добрич
ул.”В.Априлов” №5
НЧ”Светлина 1941”
За Фестивал на детския танц “Бялата лястовица”
За информация: тел:
05731/2214, 0895776216
0895776210
E-mail: svetlina_gt@abv.bg

Сподели:
Facebook Twitter Email

Напиши коментар

  • Регистрация
  • Вие трябва да сте logged in за да напишете коментар.