Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 11 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2019 год.. ОТ 17:30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
8. ТЕКУЩИ

Сподели:
Facebook Twitter Email

Напиши коментар

  • Регистрация
  • Вие трябва да сте logged in за да напишете коментар.