ЗАЯВКА

ЗАЯВКА

за участие в X Детски фестивал
„Бялата лястовица”
- гр. Генерал Тошево
13 – 14 април /събота и неделя/ 2019 год.

Наименование на колектив
/ индивидуален участник/ дует :
………………………….
…………………………….
………………………………………
………………………………………………………………………..

При……………………………………
…………………………………………………….
/ организация, която представят/
Брой участници и възраст:………………………
……………………………….
област………………………….,община……..
………………………………………
гр./с./………………………………….
……………………………………………………
ул……………………………………….
……………………………………………………

Наименование на изпълненията:
………………………………………..
………………………………………..
……………..
…………………………………………..
…………………………………………………….
…………………………………………..
…………………………………………………….
………………………………………….
……………………………………………………..
общо…………… мин.

Стил:
Модерен балет- съвременни танци
Характерни танци
Мажоретни танци
Танцово шоу
Латино шоу
Народни танци
Драматичен театър
Музикален театър

Забележка: За всички групи да се приложи
списък на участниците.

Име, адрес, E-mail и телефон за връзка на
ръководителя:…………………..
……………………………………………………………………………….

Срок за подаване на заявката до 29 март 2019 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Ген.Тошево-9500,
обл.Добрич
ул. „В.Априлов” №5
НЧ „Светлина – 1941”
За X Детски фестивал „Бялата лястовица”
За информация: тел:
05731/2214, 0895776216
0895776210
E-mail: svetlina_gt@abv.bg
Факс: 05731/ 25-05 – Община Генерал Тошево

Сподели:
Facebook Twitter Email

Напиши коментар

  • Регистрация
  • Вие трябва да сте logged in за да напишете коментар.