ДНЕС 03.04.2019 ГОДИНА

НАСТОЯТЕЛСТВОТО

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ„СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕН. ТОШЕВО

С В И К В А
ОБЩО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 23 АПРИЛ /ВТОРНИК/ ОТ 17:30 ЧАСА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941“, ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.
8. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
9. ТЕКУЩИ

ПРИ ЛИПСА НА КВОРУМ, ОБЩОТО ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ, НА СЪЩОТО МЯСТО И
ПРИ СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД ОТ 18:30 ЧАСА.

Сподели:
Facebook Twitter Email

Напиши коментар

  • Регистрация
  • Вие трябва да сте logged in за да напишете коментар.