Конкурс по оферти

КОНКУРС ПО ОФЕРТИ

Читалищното настоятелство на народно читалище „Светлина-1941“
в град Генерал Тошево обявява конкурс по оферти
за отдаване под наем на земеделска земя
за срок от една година 2019-2020
с обща площ 48, 514 дка, от които:

1.Имот № 268002 с площ 31, 691 дка,
начин на трайно ползване “производствен терен“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС № 3544 от 25.07.2012 г.
2. Имот № 041002 с площ 16, 823 дка,
начин на трайно ползване „полска култура“,
III категория, частна общинска собственост
съгласно АОС №994 от 17.08.2004г.

Конкурсът ще се проведе на 17 юли
от 10.00 часа в Народно читалище „Светлина-1941“

Оферти за участие се приемат в
НЧ“Светлина-1941“ на втория етаж в отдел „Счетоводство“.

Краен срок за подаване на офертите -14 юли 2019 год.

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар