РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 ГОД.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

К А Н И
ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА 17 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 17.30 ЧАСА
НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1
ОТ ЗАКОНА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2019 год.
2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2019 год.
3. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 год.
4.ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 ГОДИНА.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2020 ГОДИНА.
6. ТЕКУЩИ

ЗА ЗАКОННОСТТА И ПРОВЕЖДАНЕ
НА РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ,
ПРИСЪСТВИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА
ЧЛЕНСКАТА ТАКСА ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ
НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО.

 

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар