РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ ЗА 2020 ГОД.

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 8 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/
2021 год.. ОТ 17.30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА 2020 год.
2. ДОКЛАД
НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2020 год.
3. ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА
ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2020 ГОДИНА.
4. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ
НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2021 год.
5. ИЗБОР ЗА ПОПЪЛВАНЕ СЪСТАВА НА
ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО.
6. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР ЗА 2021 год.
7. ТЕКУЩИ

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар