ЗЛАТНА ДОБРУДЖА – ПЕЕ И ТАНЦУВА

„ЗЛАТНА ДОБРУДЖА – ПЕЕ И ТАНЦУВА“

Проект BG06RDNP001-19.433 – 001 „Златна Добруджа – пее и танцува“ бе изпълнен по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“, Процедура BG06RDNP001-19.433 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“.
Целта на проектното предложение бе:
Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните и исторически дадености, типичните местни обичаи, празненства и занимания в Добруджа, с цел запазване чувството за принадлежност и формиране усещането за съпричастност у младите поколения към културните традиции на региона.
Подкрепа за представяне на автентични традиции, обреди и форми на живот, за превръщането им в богатство и източник за просперитет на местните общности.
Създаване и развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, с цел подобряване на жизнената среда.

Общата стойност на проектното предложение бе 21 967,97 лв., от които Европейско финансиране 19771,17 лв., и Национално съфинансиране 2 196,80 лв.

Дейности, изпълнени по проекта:

- Дейност 1: Организиране на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“
За провеждането на фестивала „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево бе определен екип, в който бяха включени представители на водещия и старши партньора.
Екипът за управление на проекта направи проучване, свързано с подбор на изпълнители на обреди и обичаи, и отправи покани за участие към състави, певци и музиканти от общините Балчик и Генерал Тошево, представящи автентични добруджански песенни, хореографски, ритуални и други „образци“ на традициите и фолклора.
Съобразно предварително изготвената програма на фестивала и направения подбор на изпълнители бе изготвен график, по който участниците да представят подготвената от тях програма на автентични добруджански традиции и обичаи, поддържащи жива народната памет и история.
Бяха избрани доставчици на услуги, които да осигурят транспорт за участниците и публиката от двете общини, услуги за озвучаване, оркестър, доставка на храна за участниците, както следва: ”МИНИБУС-ЕКСПРЕС” ООД, гр. Добрич, „Добруджа Спектър” ЕООД, гр. Добрич, НЧ “Стефан Караджа – 1941“ с. Стражица, общ. Балчик, Рекламна къща „ЕОС“ ЕООД , гр. Добрич, „Вълев ПД“ ЕООД гр. Ген Тошево.
Екипът на проекта определи местата, които ще се ползват от участниците – за преобличане, разпяване и репетиции, за изхранване. Бе обособен секретариат за срещи с ръководителите на съставите, гостите, с изпълнителите на доставки и услуги за участниците от страна на водещия партньор, на старшите партньори, асоциираните партньори.
Бяха отпечатани и разпространени плакати и флаери с програмата на фестивала „Златна Добруджа – пее и танцува“.

- Дейност 2: Провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево
През първия ден във фолклорната конкурсна програма добруджански песни и танци бяха представени от фолклорни състави на град Генерал Тошево и селата от общината: Спасово, Дъбовик, Пчеларово, Росица,Кардам, както и от Балчик и от селата Стражица, Дропла, Преспа, Змеево, Оброчище, Соколово.
В тематичната среща „Познание и възпитание чрез народните празници, традиции и обичаи“ Мария Иванова – етнолог представи презентация пред участници от гр. Генерал Тошево, с. Люляково, общ. Ген.Тошево и с. Сенокос от Община Балчик, ръководители на певчески и танцови групи, на млади самодейци, които взеха активно участие. Беше представено творчеството на добруджанските певици и певци, характерните за Добруджа народни танци и инструменти. Обсъдена беше темата за добруджанския фолклор и съвременното му звучене. Беше изразено и общото задоволство, от това че подрастващите участват активно във фолклорните състави на двете общини, с интерес изучават танците, песните и обичаите, свързани с тях.
В конкурсната изложба за обредни хлябове бяха подредени изпечените от участници от двете общини хлябове, приготвяни за Коледа, Лазаровден, Великден, Гергьовден, за сватби и жътва. Извън конкурсната програма бяха предложени и типичните за Добруджа – баница, тутманик, кавърма, къдрави банички, мекици, малай-качамак.
Изключителен интерес предизвика пресъздаването на ритуала за месене на хляб в рамките на работното ателие „Песента на хляба“. Участници от с. Чернооково ( общ. Г.Тошево) и с. Дъбрава (общ. Балчик). Бе показано месене на добруджанска погача и добруджански хляб.
В дефилето на автентични носии, провело се в залата на НЧ „Светлина-1941“, гр. Генерал Тошево, участниците от селата Преселенци, Петлешково и от квартал „Пастир“ на гр. Генерал Тошево представиха запазени и предавани от поколение на поколение народни носии.
През втория ден във фолклорната конкурсна програма се представиха участници от Община Генерал Тошево от : с. Чернооково, с.Спасово, с. Василево, с. Преселенци, Пчеларово, с. Петлешково, с. Росица, с. Кардам,с. Люляково, 6 състава от гр. Генерал Тошево и 1 от кв. „Пастир“, а от Община Балчик: с. Соколово, с. Сенокос, с. Оброчище, с. Гурково, с.Стражица.
По време на работното ателие „Традиции и обичаи“ участниците от с. Дъбовик, НЧ „Светлина – 1941“ – гр. Генерал Тошево и с. Змеево представиха песни и танци, характерни за добруджанския обичайно-обреден музикален фолклор.
След награждаването на отличилите се участници всички се хванаха на хоро, с което фестивалът бе закрит.

- Дейност 3: Изработване и разпространение на информационни и рекламни материали, свързани с Провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево.
Във връзка с изпълнението на основните дейности – организиране и провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево бяха изработени информационни материали, които да отразят представените автентични традиции и ритуали.
За целта бяха направени публикации в местните и регионални медии, бяха отпечатани афиши и флаери с програмата и местата на провеждане на фестивала. Те бяха разпространени от доброволци към екипа за управление.
Беше изработен банер, който бе поставен на сцената на фестивала – на площада пред сградата на общинска администрация в гр. Ген.Тошево.
В брошурата бяха поместени фотоси с изпълнители на автентични народни песни, танци, обичаи, с носии и пособия, ползвани от дедите ни.
Бяха изготвени грамоти за участващите във фестивала, медали и плакети за отличилите се фолклорни състави.

Постигнати резултати:
- Създадена организация за провеждане на фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“
- Избрани доставчици на услуги за транспорт, озвучаване, оркестър, доставка на храна за участниците
- Проведен фестивал „Златна Добруджа – пее и танцува“ в гр. Генерал Тошево
- Присъствали на събитието 1 250 жители от община Генерал Тошево и община Балчик
- Изработени и отпечатани: афиши – 100 бр., брошури – 100 бр., флаери – 200 бр.,
външен банер – 1 бр., грамоти – 100 бр., медали – 300 бр.( по 100 бр. – златни, сребърни и бронзови), плакети – 30 бр.

Сподели:
Facebook Twitter Email

Вашият коментар