Да станем дарители за една добра кауза.

 

 Уважаеми дами и господа,

 

Читалищата, като културни и образователни
центрове основани още през 19 век, винаги
са разчиталив своята дейност на дарения
от страна на местни граждани и институции.

 

НЧ “Светлина 1941“ град Генерал Тошево
приканва всеки, който има желание да подкрепи
дейността на читалището и неговото бъдещо развитие,
да направи своето дарение чрез вносна бележка,
преводно нареждане, интернет банкиране.
Целта на читалището, което е
единствената културна институция на
територията на града е да разшири своя обхват
в дейността си, като привлече повече деца,
младежи и девойки, да бъде в крак
с динамичното време в което живеем.

 

 Банкова сметка:
Банка ДСК – ЕАД
НЧ „Светлина 1941“ Ген.Тошево
БУЛСТАТ:000842977
Ул. „Васил Априлов“ №5

 

Валута: BGN
IBAN  : BG03STSA93000001296829
BIC   : STSABGSF

 

Средствата дарени за читалището ще се
обявят на годишното отчетно събрание,
в сайта на читалището,
в медиите/ съобразно волята на дарителя/.

 

 

 

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ ”СВЕТЛИНА 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С  В  И  К  В  А
РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА.
НА 23 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2015 год.
ОТ 17.30  Ч. В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО.
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД  ЗА  ДЕЙНОСТТА
НА   НЧ ”СВЕТЛИНА 1941”  ЗА 2014 год.
2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ЗА  2014 год.
3. ПРИЕМАНЕ  БЮДЖЕТ  НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2015 год.
4. ТЕКУЩИ

 

Mеждународен фотоконкурс „Нашето културно-историческо наследство, като част от общото европейско наследство “

Народно читалище „Светлина 1941”- гр. Генерал Тошево, България

и

Културен дом“Pontus Euxinus”- гр. Наводари, Румъния

Обявяват 

Mеждународен фотоконкурс  „Нашето културно-историческо наследство, като част от общото европейско наследство “

Конкурсът е част от Проект „Диалог между културите” – MIS ETC 568, финансиран по договор №53732, по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013г.

Конкурсът има две тематични направления:

1.     Бит, обичаи, традиции и култура в регион Добруджа.

Чрез любителски фотографии, участниците да изразят вижданията си за културно-историческото наследство, отразяващи празници, ритуали и дейности, исторически обекти и местности, фолклор и етнография, забележителности в двата района.

2.     Репортажна фотография.

Във фотоконкурса могат да участват фотографии, които отразяват събитията по време на фестивалите:

·        1 – 2 май, 2014г. – Трансграничен фолклорен фестивал за възрастни, който ще се проведе в гр. Наводари, Румъния.

·        6 – 7 май, 2014г.- Трансграничен детски фолклорен фестивал, който ще се проведе в гр. Генерал Тошево, България.

За да се включите във фотоконкурса „Нашето културно-историческо наследство, като част от общото европейско наследство “, трябва:

Да изпратите вашите снимки на e-mail:photocom_dbc@abv.bg или на електронен на дигитален носител /СД/ на следните адреси:

За България: 9500, гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов 5”, област Добрич, Народно читалище „Светлина 1941”- с текст „за фотоконкурса”

За Румъния: 905700, гр. Наводари, ул. Sanatatii №2, област Констанца,  Casa de cultura “Pontus Euxinus” – с текст „за фотоконкурса”

Снимките трябва да са авторски. Снимките трябва да са в дигитален формат JPEG(.jpeg) с минимална резолюция 1500х2100 pixels. В прикачен текстов файл се посочват: заглавието на снимката /снимките/, придружено от резюме описващо заснетото събитие или обект, мястото на заснемането – до 40 думи, име на автора, възраст, населено място, телефон за връзка или електронен адрес.

Право на участие имат любители фотографи на възраст от 15 до 35 години от областите Добрич и Констанца.

Краен срок за предаване на материали: 22 май 2014 година -17.00 часа.

Най-добрите фотографии ще бъдат представени на изложби – на 30-31 май в гр. Наводари и на 13-14 юни в гр. Генерал Тошево. По време на изложбите ще бъдат наградени най-добрите творби. Отпечатването на творбите на класираните за участие в изложбите ще бъде направено от организаторите.

 

Регламента на фотоконкурса  можете да видите тук.   Reglament LLL

ДИАЛОГ МЕЖДУ КУЛТУРИТЕ

На 18.06.2013 година бе подписан договор за сътрудничество между НЧ”Светлина 1941″ – Ген.Тошево и Дом на културата “Pontus Euxinus” Наводари – Румъния. Проектът се реализира  по Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Регионално развитие.Целта на проекта е създаване мрежа за добросъседски отношения и регионален просперитет на общностите в трансграничния регион, чрез културни и образователни инициативи.Общата стойност на проекта е 205 672 евро , от които 115 899 евро са за водещия партньор читалище “Светлина 1941″.Ще бъдат организирани два детски лагера – за етнография и фолклор в България и модерни танци в Румъния. Предвидени са 3 двудневни фестивала и младежки хепънинг, изложби и концерти.За нуждите на двете културни институции и за обезпечаване на дейностите по проекта ще бъдат закупени компютърна, аудио – визуална техника и озвучителна техника на стойност 30 000 евро за всяка от страните. Ще бъдат изработени информационни и рекламни материали.