НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941”,
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО,
УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ”№5, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
Тел :05731/2214;факс:05731/2505,
e-mail: svetlina_gt@abv.bg

X Детски фестивал „Бялата лястовица”,
гр. Генерал Тошево – 2019
Организатори Община Генерал Тошево
и НЧ „Светлина-1941”

Регламент за участие:

Фестивалът има за цел да покаже оригинални,
тематични и сюжетни произведения в различните жанрове
на танцовото и театралното изкуство, както и да даде
възможност за нови контакти и шанс за изява
на значителен брой деца и млади хора.
* танцовото изкуство – фолклорни танци,
танцово шоу, модерен танц, мажоретен танц,
характерни танци и латиношоу
*театрално изкуство – драматичен театър
и музикален театър
Във фестивала могат да участват танцови школи,
формации и клубове при црдм, одк,
младежки домове, читалища, училища и др.

Място и дати на провеждане
НЧ „Светлина -1941”, гр. Ген. Тошево
13 и 14 април /събота и неделя/
2019 год. от 11: 00 часа.

Срок за подаване на заявката:
29 март 2019 година

Първи ден – 13 април
* Танцовото изкуство
Позволени танцови стилове:
1.Модерен балет- съвременни танци
2. Характерни танци
3. Мажоретни танци
4. Танцово шоу
5. Латино шоу
6.Народни танци

Възрастови категории и времетраене
1.до 8 години – 1 танц до 3 мин. 2.от 9 до 12 години – 2 танца от 3 до 4 мин.
3.от 12 до 16 години – 2 танца от 3 до 4 мин.
4.в направление „Български народни танци”
До 2 танца с времетраене от 5 до 6 мин.
Малка група до 12 деца
Голяма група над 12 деца

Втори ден – 14 април
* Театрално изкуство
1.Драматичен театър
2. Музикален театър
Възрастови категории и времетраене:
Няма възрастови разграничения и
брой на участниците
Времетраене от 30 до 40 мин.

Музикалните носители:
Да са на Флаш памет или CD

Такса за участие :
Всеки участник заплаща по 3.00 лева
в деня на пристигане
В счетоводството на читалището

Размер на сцената:
Аванс сцена – 3,5 м
Дълбочина – 8 м.
Ширина – 6 м.

Начало на фестивала:
13 април /събота/ – 11:00 часа

Форма на фестивала:
Фестивалът има конкурсен характер.
Изпълненията ще се оценяват от компетентно жури.

Присъждат се:
Награди за първо, второ и трето място
в различните направления,
групи и категории.

Наградите са осигурени
От Община Генерал Тошево и НЧ „Светлина – 1941”
За справки и информация
ТЕЛ:05731/22-14,0895776216 / 0895776210
Факс: 05731/ 25-05 – Община Генерал Тошево
E-mail: svetlina_gt@abv.bg

XФестивал на детския танц”Бялата лястовица

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 11 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2019 год.. ОТ 17:30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
8. ТЕКУЩИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
О Б Я В Я В А КОНКУРС
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА
“ВИНО И ЛЮБОВ – ЛЮБОВ И ВИНО”

ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ НАД 16 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА
С ЕДНА ТВОРБА ДО ЕДНА СТРАНИЦА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА
- С ЦЕЛ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА КОНКУРСА,
МОЛИМ АДРЕСА,ИМЕНАТА,ТЕЛЕФОН,E-MAIL
ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ НА ОТДЕЛЕН ЛИСТ
КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ 07.02.2019 год.
В ЧИТАЛИЩЕТО НА АДРЕС
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941″,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500,
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ НА 14 февруари
НА ТРАДИЦИОННОТО ЗАРЯЗВАНЕ НА ЛОЗИТЕ

Конкурс за 1 АПРИЛ

1 АПРИЛ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА – XIII ИЗДАНИЕ НА КАРНАВАЛА

Концерт по повод 3март

Фестивал на детския танц 2018

ЗАЯВКА за фестивала на детския танц 2018

СТАТУТ на фестивала ПОДАРИ МИ МОРЕ -2018

КОНКУРС “НАЙ – ДОБРО ДОМАШНО ВИНО”

Дегустационната комисия в състав:
Коста Костов
Росен Власев
Стефан Стефанов
Румен Мунтянов

Съгласно регламента,
определен от дегустационната комисия,
вината, които се оцениха, бяха разделени
на три категории – червено, розе и бяло
и се оценяваха по 6 бална система.

БЯЛО ВИНО
Първо място №35 – 21 точки
ДИМИТЪР АНДОНОВ

РОЗЕ
Първо място № 16 -20 точки
ТОДОР ИЛИЕВ

ЧЕРВЕНО ВИНО
Първо място № 40 -22 точки
ДИМИТРИН МИХАЙЛОВ

ВИНАР НА 2017 ГОДИНА
№ 17 – 23 точки
ТОДОР ИЛИЕВ