„ВИНО И ЛЮБОВ, ЛЮБОВ И ВИНО“

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
„ВИНО И ЛЮБОВ, ЛЮБОВ И ВИНО“
ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2017г.

ОТ 21 УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА
ЖУРИТО В СЪСТАВ:
ИВАНКА ИГНАТОВА
ИЛИЯ КИШИШЕВ
МАРГАРИТА ВЕЛИКОВА

НОМИНИРА СЛЕДНИТЕ АВТОРИ:
За поезия:

Трета награда – „Сладуранчо”
Инж. Михаил Тодоров Марков 71 год.
гр. Генерал Тошево

Трета награда – „Любов и вино. Вино и любов”
Елена Димова Дафова 35 год.
гр. Варна

Трета награда – „Пияна съм”
Ивелина Димитрова Никова 39 год.
гр. Провадия

Втора награда – „Отричана любов”
Кина Димитрова Маринова 52 год.
гр. Силистра

Втора награда – стх. „Послание”
Стефан Георгиев Жечев 67 год.
гр. Шабла
Първа награда – стх.„Омайница”
Любка Стоянова Славова
гр. Пловдив

Омайница – първа награда
Вградих ти сянката във чаша тъмно вино –
очите ти да виждат само моя лик,
да ме прегръщаш силно и неукротимо,
да ме белязваш – твоя ,всеки миг.

И чашата изпих на екс, до сетна капка –
по вените ми искам бързо да течеш,
по кожата да се разливаш пивко, гладко.
Душата нежно, със любов, да съблечеш.

Но недостатъчна бе тази чаша вино…
Заклех те в огън – да се преродиш в лоза,
да си ми слънце и звезда в небето синьо,
и вятър, и море, и капчица роса.

И пак да бъдеш редом с мене във безкрая.
И пак във вените ми ярко да гориш.
Една лоза, червено вино и омая….
И силуетите ни , вплетени във стих.

Награда за проза – „Две чаши любов”
Галина Москова Дъргънова
гр. Горна Оряховица

ОСТАНАЛИТЕ ПОЛУЧАВАТ ГРАМОТИ ЗА УЧАСТИ

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

 

ПРОТОКОЛ

във връзка с Литературен конкурс „Вино и любов, любов и вино”
обявен по повод традиционния празник „Трифон Зарезан“

Днес 10.02.2017 г. в гр.Генерал Тошево
се проведе оценяване на литературни творби – стихове
и проза, взели участие в Литературен конкурс
„Вино и любов, любов и вино”. Броя на творбите,
отговарящи на темата на Конкурса са 22.
Комисия в състав : Иванка Игнатова – Председател
и членове – Илия Кишинев и Маргарита Великова,
взе решение да награди следните произведения:

Награда за проза – „Две чаши любов”
Галина Москова Дъргънова

Поезия:
Първа награда – стх.„Омайница”
Любка Стоянова Славова

Втора награда – стх. „Послание”
Стефан Георгиев Жечев 67 год.

Втора награда – „Отричана любов”
Кина Димитрова Маринова 52 год.

Трета награда – „Пияна съм”
Ивелина Димитрова Никова 39 год.

Трета награда – „Любов и вино. Вино и любов”
Елена Димова Дафова 35 год.

Трета награда – „Сладуранчо”
Инж. Михаил Тодоров Марков 71 год.

Иванка Игнатова – Председател

Илия Кишинев – член

Маргарита Великова – член

ЗАЯВКА
за участие в Осми Фестивал на детския танц
„Бялата лястовица ” гр. Генерал Тошево
29 април/събота/ 2016 год.

Наименование на колектива:
………………………………..
………………………………..
…………………………….
………………………………………………………………………..
/танцови състави/
При…………………………….
/ организация, която представят/
Брой участници:……………………….
……………………………………….
област………………………….,
община………………………………….
гр./с./………………………………
ул…………………………………..
Наименование на изпълненията:
…………………………………………………
……………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
……………………………………………….
………………………………………………..
общо…………… мин.

Забележка: За всички групи да се приложи списък на участниците.

Лице за контакт:……………………………..
………………………………………..
ТЕЛ:

Срок за подаване на заявката до 21 април 2017 г.

Заявките да се изпращат на адрес:
гр. Ген.Тошево-9500,
обл.Добрич
ул.”В.Априлов” №5
НЧ”Светлина 1941”
За Фестивал на детския танц “Бялата лястовица”
За информация: тел:
05731/2214, 0895776216
0895776210
E-mail: svetlina_gt@abv.bg

ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИЯ ТАНЦ “БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА”

‎‏ФЕСТИВАЛ НА ДЕТСКИЯ ТАНЦ
„БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 2017
ОРГАНИЗАТОРИ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
И НЧ ”СВЕТЛИНА 1941”

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:
ФЕСТИВАЛЪТ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ПОКАЖЕ ОРИГИНАЛНИ
ТЕМАТИЧНИ И СЮЖЕТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНИТЕ
ЖАНРОВЕ НА ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО – ФОЛКЛОРНИ ТАНЦИ,
ТАНЦОВО ШОУ, МОДЕРЕН ТАНЦ, ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
И ЛАТИНОШОУ – И ДА ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА
НОВИ КОНТАКТИ И ШАНС ЗА ИЗЯВА НА ЗНАЧИТЕЛЕН
БРОЙ ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА В ОБЛАСТТА НА ТАНЦОВОТО ИЗКУСТВО.
ВЪВ ФЕСТИВАЛА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ТАНЦОВИ ШКОЛИ,
ФОРМАЦИИ И КЛУБОВЕ ПРИ ЦРДМ, ОДК,
МЛАДЕЖКИ ДОМОВЕ, ЧИТАЛИЩА, УЧИЛИЩА И ДР.

МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ
НЧ “СВЕТЛИНА 1941”- ГР. ГЕН. ТОШЕВО
29 април /събота/ 2017 год. от 11. 00 часа.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВКАТА:
21 април 2017 год.
ПОЗВОЛЕНИ ТАНЦОВИ СТИЛОВЕ:
1.МОДЕРЕН БАЛЕТ- СЪВРЕМЕННИ ТАНЦИ
2. ХАРАКТЕРНИ ТАНЦИ
3. ТАНЦОВО ШОУ
4. ЛАТИНО ШОУ
5.НАРОДНИ ТАНЦИ

ВЪЗРАСТОВИ КАТЕГОРИИ И ВРЕМЕТРАЕНЕ
1.ДО 8 ГОДИНИ – 1 ТАНЦ ДО 3 МИН. 2.ОТ 9 ДО 12 ГОДИНИ – 2 ТАНЦА ОТ 3 ДО 4 МИН.
3.ОТ 12 ДО 16 ГОДИНИ – 2 ТАНЦА ОТ 3 ДО 4 МИН.
4.В НАПРАВЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ”
ДО 2 ТАНЦА С ВРЕМЕТРАЕНЕ ОТ 5 ДО 6 МИН.
МАЛКА ГРУПА ДО 12 ДЕЦА
ГОЛЯМА ГРУПА НАД 12 ДЕЦА

МУЗИКАЛНИТЕ НОСИТЕЛИ:
ДА СА НА СD – АУДИО ФОРМАТ
ПООТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ ТАНЦ

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ :
ВСЕКИ УЧАСТНИК ЗАПЛАЩА ПО 3.00 ЛЕВА
В ДЕНЯ НА ПРИСТИГАНЕ
В СЧЕТОВОДСТВОТО НА ЧИТАЛИЩЕТО
ДО 11.00 ЧАСА
РЕПЕТИЦИИ:
ОТ 9.00 ДО 11.00 Ч. НА СЦЕНАТА В ЧИТАЛИЩЕТО
РАЗМЕР НА СЦЕНАТА:
АВАНС СЦЕНА – 3,5 М
ДЪЛБОЧИНА – 8 М.
ШИРИНА – 6 М.

НАЧАЛО НА ФЕСТИВАЛА:
29 април /събота/ – 11.00 ЧАСА
ФОРМА НА ФЕСТИВАЛА:
ФЕСТИВАЛЪТ ИМА КОНКУРСЕН ХАРАКТЕР.
ИЗПЪЛНЕНИЯТА ЩЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОТ КОМПЕТЕНТНО ЖУРИ.

ТАНЦИТЕ ЩЕ СЕ СЪСТЕЗАВАТ ПОМЕЖДУ СИ В
НАПРАВЛЕНИЕ И ВЪЗРАСТОВА ГРУПА,
БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ КАКЪВ Е БРОЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ,
Т.Е. – ЩЕ БЪДЕ ОЦЕНЯВАН ТАНЦА КАТО ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

ПРИСЪЖДАТ СЕ:
ДИПЛОМ – I, II И III МЯСТО ЗА ВСИЧКИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ И СТИЛОВЕ.
ГРАМОТИ И ПРЕДМЕТНИ НАГРАДИ ЗА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ.
ИНДИВИДУАЛНИ НАГРАДИ:
1.НАЙ –МАЛЪК УЧАСТНИК
2.ТАЛАНТ “БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА”
3.НАЙ -ДОБРА ХОРЕОГРАФИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА:
НАГРАДЕНИТЕ ПОЛУЧАВАТ ОТЛИЧИЯТА В КРАЯ НА ПРАЗНИКА
НАГРАДИТЕ СА ОСИГУРЕНИ
ОТ ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО И НЧ”СВЕТЛИНА 1941”
ЗА СПРАВКИ И ИНФОРМАЦИЯ
ТЕЛ:05731/22-14,0895776216 / 0895776210
ФАКС – 05731/25-05
E-mail: svetlina_gt@abv.bg

“Вино и любов – Любов и вино”

НЧ”Светлина -1941″
Обявява конкурс
за стихотворение и проза на тема,
“Вино и любов – Любов и вино”.
Всички желаещи над 16 години
могат да участват в конкурса с творба
до една страница в три екземпляра.
На гърба на творбата е задължително
да са изписани трите имена, възраст,
адрес и телефон за връзка.
Краен срок за приемане на творбите
е 09.02.2017 год.в читалището на адрес:
НЧ”Светлина – 1941″ град Генерал Тошево 9500,
ул.”Васил Априлов” №5, обл.Добрич.
Отличените творби ще бъдат обявени и
наградени на 14 февруари,
на традиционния празник за зарязване на лозите
“Трифон Зарезан”.
За информация тел. 05731 22-14

Редовно отчетно събрание на НЧ”Светлина -1941″

НАСТОЯТЕЛСТВОТО
НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “СВЕТЛИНА 1941”,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
К А Н И
ВСИЧКИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО
НА 16 ФЕВРУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 17.30 ЧАСА
НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ ”СВЕТЛИНА 1941” ЗА 2016 год.
2. ДОКЛАД НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА 2016 год.
3. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2017 год.
4. ТЕКУЩИ
ЗА ЗАКОННОСТТА НА РЕДОВНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
ПРИСЪСТВИЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА ЧЛЕНСКАТА ТАКСА
НА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО Е ЖЕЛАТЕЛНО.

КОЛЕДНИ ЧУДЕСА

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО И
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1941”
ВИ КАНЯТ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
„КОЛЕДНИ ЧУДЕСА”
С УЧАСТИЕТО НА:
ОБЕДИНЕНА ДЕТСКА ШКОЛА
И САМОДЕЙНИТЕ СЪСТАВИ
ПРИ НЧ „СВЕТЛИНА 1941”,
И ГОСТУВАЩИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ
НА 23 ДЕКЕМВРИ ОТ 18:00 ЧАСА
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ВХОД СВОБОДЕН

 

СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ

„СТАРОПЛАНИНСКИ ЛЕГЕНДИ”
по Йордан Йовков
Драматизация и постановка НАДЯ АСЕНОВА
Сценография и костюми ДИЛЯНА АСЕНОВА
Музика ДОНИ
Вокал Нети
С участието на актьорите: Стефан Сотиров, Михаил Скуджов, ,
Валентин Ченков, Милен Димитров, Кольо Стайков, Миглена Стоева,
Стефани Лечева, Александра Михайлова, Мария Григорова, Елена Атанасова
“Светът на Йовков е необятен, дълбок, магнетичен. Неговите герои мечтаят.
Мечтаят в едно трудно време. Техният, на пръв поглед, скромен и
обикновен свят е изпълнен с копнеж по непостижимото и невъзможното.
Йовков обича своите герои. Той ги рисува грижливо, превръщайки обикновеното
в специално и кривото в красиво. Всеки персонаж е вселена от копнежи и блянове.
А човекът е това, което мечтае.
Вглеждам се в отминалия свят на Йовковите герои и си мисля – какви са нашите мечти.
По какво копнеем? Нали, нашите стремежи определят нашето настояще, че и бъдеще.
Може би, с тези три разказа от цикъла „Старопланински легенди”,
аз се опитвам да си обясня онези особености в българския характер,
които ни водят до несполуки. Питам се, дали не трябва да спрем да
преследваме невъзможното, или пък точно обратното. Ако сами не можем
да мечтаем, да оставим онези лудите, различните да бленуват…
Ела те с нас в света на Божура и Шибил, в необятния свят на Йовков.
Може би ще намерите своите отговори. Все пак, ние сме това, което мечтаем.”
Надя Асенова, режисьор
На 2 декември /петък/ от 18:00 часа
в Залата на читалището

 

Писателя, който обичаше Добруджа!

Вчера се навършиха точно 136 години от рождението на Йордан Йовков.
Писателят е роден на 9 ноември през 1880 г.
Йовков преминава детските и юношеските години в родното си място (Жеравна).
Там, както и в Котел получава основното си образование, а завършва гимназия в София.
Учителят му по литература – поетът Иван Грозев, му предсказва бъдеще на писател.
“Винаги съм наклонен да вярвам на хората,
да виждам и да търся у тях преди всичко доброто” – това казва Йовков.
Същият, който прекарва почти целият си съзнателен живот
на фронта или пишейки за него като военен кореспондент.
И това на фона на най- трагичните времена в новата ни
история – Първата световна, Балканската и Междусъюзническата войни.
Горял от несподелената любов към Елисавета Багряна, познал ужасите,
болката на войната и намерил в някаква своя пресечна точка гигантския си хуманизъм,
с който училищното клише го свързва.
Накрая не му стига времето да напише всичко, което иска.
Умира от рак в напреднала форма на 15.10.1937 г., причинен, днес бихме казали, от стрес.
И от устата на най-личния си герой, Сали Яшар, той въздиша с надежда:
“с мъки, с нещастия е пълен тоя свят, но все пак има нещо, което е хубаво,
което стои над всичко друго – любовта между хората.”

20 годишен юбилей!

Народно Читалище „Светлина 1941“
гр. Генерал Тошево Ви кани на,

ЮБИЛЕЙНО ТЪРЖЕСТВО – КОНЦЕРТ
20 ГОДИНИ -СЦЕНИЧНА ДЕЙНОСТ
ВГ „БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА“
С УЧАСТИЕТО НА:
ВОКАЛНА ГРУПА „БЯЛАТА ЛЯСТОВИЦА“
ВОКАЛНА ГРУПА „ПАЛИТРА“
И СПЕЦИАЛНИ ГОСТИ:
ГРУПА ЗА ШЛАГЕРНИ ПЕСНИ „МЕЛОДИЯ“
И ДУЕТ „ЕМОЦИЯ“ ОТ ГР. БЯЛА
Очакваме ви
на 25 ноември/петък/ от 18.00 часа
в залата на НЧ „Светлина 1941“

Цена на билета  - 2.00 лв.