XФестивал на детския танц”Бялата лястовица

Н А С Т О Я Т Е Л С Т В О Т О
НА НЧ „СВЕТЛИНА – 1941”
ГР.ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
С В И К В А
ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.15 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА НА НЧ
НА 11 ФЕВРУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/ 2019 год.. ОТ 17:30 Ч.
В ЗАЛАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО

ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:
1.ОТЧЕТ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО ЗА ДЕЙНОСТТА НА
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941” ЗА ПЕРИОДА 2018 год.
2. ОТЧЕТ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018 г.
3. ПРИЕМАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ЧИТАЛИЩЕТО ЗА 2019 год.
4. ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2019-2021 год.
5. ПРИЕМАНЕ НА КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ЧИТАЛИЩЕТО
ЗА 2019 год.
6. ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС
7. ИЗБОР НА РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ЧИТАЛИЩЕТО -
НАСТОЯТЕЛСТВО, ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
8. ТЕКУЩИ

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА – 1941” ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
О Б Я В Я В А КОНКУРС
ЗА СТИХОТВОРЕНИЕ И ПРОЗА НА ТЕМА
“ВИНО И ЛЮБОВ – ЛЮБОВ И ВИНО”

ВСЕКИ ЖЕЛАЕЩ НАД 16 ГОДИНИ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В КОНКУРСА
С ЕДНА ТВОРБА ДО ЕДНА СТРАНИЦА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА
- С ЦЕЛ БЕЗПРИСТРАСТНОСТ НА КОНКУРСА,
МОЛИМ АДРЕСА,ИМЕНАТА,ТЕЛЕФОН,E-MAIL
ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ НА ОТДЕЛЕН ЛИСТ
КРАЕН СРОК ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТВОРБИТЕ 07.02.2019 год.
В ЧИТАЛИЩЕТО НА АДРЕС
НЧ „СВЕТЛИНА – 1941″,
ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО 9500,
УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ № 5
ОТЛИЧЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ НА 14 февруари
НА ТРАДИЦИОННОТО ЗАРЯЗВАНЕ НА ЛОЗИТЕ

Конкурс за 1 АПРИЛ

1 АПРИЛ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА – XIII ИЗДАНИЕ НА КАРНАВАЛА

Концерт по повод 3март

Фестивал на детския танц 2018

ЗАЯВКА за фестивала на детския танц 2018

СТАТУТ на фестивала ПОДАРИ МИ МОРЕ -2018

КОНКУРС “НАЙ – ДОБРО ДОМАШНО ВИНО”

Дегустационната комисия в състав:
Коста Костов
Росен Власев
Стефан Стефанов
Румен Мунтянов

Съгласно регламента,
определен от дегустационната комисия,
вината, които се оцениха, бяха разделени
на три категории – червено, розе и бяло
и се оценяваха по 6 бална система.

БЯЛО ВИНО
Първо място №35 – 21 точки
ДИМИТЪР АНДОНОВ

РОЗЕ
Първо място № 16 -20 точки
ТОДОР ИЛИЕВ

ЧЕРВЕНО ВИНО
Първо място № 40 -22 точки
ДИМИТРИН МИХАЙЛОВ

ВИНАР НА 2017 ГОДИНА
№ 17 – 23 точки
ТОДОР ИЛИЕВ

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА “ВИНО И ЛЮБОВ- ЛЮБОВ И ВИНО”

Първа награда:
„Ритуално посрещане”
Мариана Великова Стоянова – 61 год.
гр.Силистра

1.Втора награда:
„Вино и любов”
Димитричка Георгиева Борисова – 68 год.
гр.Силистра

2.Втора награда:
„Петък вечер”
Кина Димитрова Маринова – 53 год.
гр.Силистра

Трета награда:
„Горчиво вино си ,любов”
Генка Динева Богданова – 68год.
гр.Ямбол

1.Поощрителна награда:
„Когато някой посади дърво за мен”
Йорданка Койчева Радева – 62год.
гр. Разград

2. Поощрителна награда:
„Копнение”
Снежанка Стоянова Георгиева
гр.Генерал Тошево